Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

ÜCRETLER

 Anasayfa / ÜCRETLER
Talep ID-97
100.Madde Cevaplarının Kontrolü
25.00
TL
Talep ID-98
100.Madde Sorgulaması (Uyap Üzerinden)
25.00
TL
Talep ID-99
100.Madde Sorgulaması
20.00
TL
Talep ID-100
103 Davetiyesi Gönderilmesi Talebi
20.00
TL
Talep ID-103
21/2 'ye Göre Tebliğ Talebi
25.00
TL
Talep ID-104
35'e Göre Tebliğ Talebi
25.00
TL
Talep ID-105
89/1 Haciz İhbarnamesi Cevabı
25.00
TL
Talep ID-106
89/1 Haciz İhbarnamesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-107
89/2 Haciz İhbarnamesi Cevabı
25.00
TL
Talep ID-108
89/2 Haciz İhbarnamesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-109
89/3 Haciz İhbarnamesi Cevabı
25.00
TL
Talep ID-110
89/3 Haciz İhbarnamesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-111
Adres Araştırması
25.00
TL
Talep ID-112
Araç Haciz Fekki
25.00
TL
Talep ID-113
Araç Plaka Haczi
25.00
TL
Talep ID-114
Araç Yakalama Fekki
25.00
TL
Talep ID-115
Araç Yakalama
25.00
TL
Talep ID-116
Borca İtirazın Dosyasına Girmesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-117
Borç Muhtırası Talebi
25.00
TL
Talep ID-118
Dosya Alacağına Gelen Haczin İşlenmesi
25.00
TL
Talep ID-119
Dosya Alacağına Haciz Talebi
25.00
TL
Talep ID-120
Dosya Yenileme Talebi
30.00
TL
Talep ID-121
Dosyanın Arşivden Çıkartılması İçin Yazdırılması Talebi
25.00
TL
Talep ID-122
Dosyanın İşlemden Kaldırılması Talebi
25.00
TL
Talep ID-123
Dosyanın Mahkemeden İndirilmesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-124
Dosyanın Mahkemeye Çıkartılması Talebi
25.00
TL
Talep ID-125
Dosyanın Yetkili İcra Dairesine Gönderilmesi Talebi
30.00
TL
Talep ID-126
Dosyaya Fazla Yatırılan Paranın İadesi
30.00
TL
Talep ID-127
Dosyaya Yatan Paranın Gönderilmesi Talebi
30.00
TL
Talep ID-128
Haciz Fek Talebi (106-110 Uyarınca)i
25.00
TL
Talep ID-129
Haciz Talimatı Gönderilmesi
30.00
TL
Talep ID-130
Haciz Talimatının Talimat İcra Müdürlüğüne Kaydı
25.00
TL
Talep ID-131
Haricen Tahsil Bildirimi Talebi
40.00
TL
Talep ID-132
İcra Memurun Hacze Çıkması Talebi
125.00
TL
Talep ID-133
İhalenin Feshi Davasının Sorgulanması
20.00
TL
Talep ID-134
İlK. 125. Maddeye Göre Yetki Belgesi Talebi
30.00
TL
Talep ID-135
İlamsız Takip Açma
50.00
TL
Talep ID-136
İstifa Dilekçesinin İşlenmesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-137
Kapak Hesabı Talebi
25.00
TL
Talep ID-138
Kıymet Takdiri Talebi
30.00
TL
Talep ID-139
Maaş Haczi Akıbet Kontrolü
25.00
TL
Talep ID-140
Maaş Haczi Gönderilmesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-141
Maaş Haczine Cevabın Dosyasına Girmesi ve Vekil Kaydı Talebi
25.00
TL
Talep ID-142
Mal Varlığı Sorgulamaları
30.00
TL
Talep ID-143
Mehil Vesikası Talebi
25.00
TL
Talep ID-144
Müzekkere Talebi
30.00
TL
Talep ID-145
Paranın Paylaştırılması Talebi
25.00
TL
Talep ID-146
Rehin Açığı Belgesi Talebi
30.00
TL
Talep ID-147
Satış Avansının İadesi
25.00
TL
Talep ID-148
Satış Talebi
25.00
TL
Talep ID-149
Satış Talimatı Gönderilmesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-150
Satış Tarihinin Alınması ve İlanı
30.00
TL
Talep ID-151
Satış Tarihinin İlgililere Tebliği
30.00
TL
Talep ID-152
Satışın Düşürülmesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-153
Sıra Cetveli Yapılması Talebi
30.00
TL
Talep ID-154
Sıra Cetvelinin İlgililere Tebliği
30.00
TL
Talep ID-155
Talimat Dairesince Kıymet Takdiri Talebinin İşleme Alınması
25.00
TL
Talep ID-156
Tapuya Müzekkere Gönderilmesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-157
Tebligat Kontrolü
20.00
TL
Talep ID-158
Tehiri İcra Kararının İşlenmesi Talebi
25.00
TL
Talep ID-159
Teminatın İadesi Talebi
60.00
TL
Talep ID-160
Vekil Kaydı Talebi
25.00
TL
Talep ID-161
Yakalama Avansının İadesi
30.00
TL
Talep ID-162
Yazı Cevaplarının Kontrolü
25.00
TL
Talep ID-163
Yediemin Değişikliği Talebi
25.00
TL
Talep ID-164
***Mahkemelere Haber Bırakılması***
25.00
TL
Talep ID-165
İcra Müdürlüklerinden Bilgi Talebi
20.00
TL
Talep ID-166
Tedbir Kararlarının (Mahkemelerce Verilen) Dosyasına İşlenmesi Taleb
25.00
TL
Talep ID-167
Dosyanın Merciie Çıkarılması - İndirilmesi
25.00
TL
Talep ID-168
Haciz Fek Talebi (İnfaz/Tahsilat Nedenli)
25.00
TL
Talep ID-169
Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesi/İlgili Bankaya Müzekkere İşlemi
50.00
TL
Talep ID-178
Maaş Haczi Müzekkeresi ve Kapak Hesabı
40.00
TL
  • Dumlupınar Mahallesi, Yumurtacı Abdibey Caddesi C-Blok No:15 C/48 Kadıköy- İSTANBUL
  •   +90(850)3462871
  • destek@talepat.com

Sosyal